hits

18 røde flagg - hjelp til å hjelpe andre

Helsedirektoratet anslår at om lag 70 000 barn og unge har psykiske lidelser som krever behandling. Hva gjør de unge som sliter? Hvor for bekymrede foreldre og familier råd og hjelp?

Psykiske plager fører til mistrivsel, lærevansker og funksjonsproblemer i hjem og skole. Det er vanlig å skille mellom psykiske plager og psykiske lidelser. Med psykiske plager mener man tilstander som oppleves som belastende, men ikke i så stor grad at de karakteriseres som diagnoser. Det er belastninger som går over.

Betegnelsen psykiske lidelser brukes bare når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt. 15-20% av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av symptomer på psykiske lidelser som angst, depresjon og atferdsforstyrrelser. Ca halvparten har så alvorlige symptomer at det tilfredsstiller kravene til en psyiatrisk diagnose. De aller fleste av disse trenger behandling. Dessverre tar de som har problemer sjelden kontakt selv. De vil ikke skille seg ut og skjuler problemene.

75% av de som får problemer med sin psykiske helse vil få det i alderen 12-25 år. For mange kan det få store konsekvenser for utdannelse og arbeid, men også for forholdet til familie og venner.

Idag vet man at prognosene er best når lidelsen oppdages og behandles tidlig, og at det er viktig å gjennomføre utdannelse, eller beholde jobb, parallelt med behandlingen. For å få tidlig oppdagelse er man avhengig av at primærhelsetjenesten, skolehelsetjenesten og andre som har jevnlig kontakt med unge tar kontakt med helsevesenet ved bekymring.

 

Kjenner du noen som har begynt å oppføre seg annerledes? Disse 18 punktene er tegn på endret oppførsel som bør gi grunn til å søke hjelp:

- Trekker seg tilbake fra familie og venner.

- Isolerer seg.

- Sover dårlig og spiser lite.

- Er ekstremt opptatt av et spesielt tema, som f.eks. døden, politikk eller religion.

- Forsømmer personlig hygiene.

- Oppnår dårligere resultater på skolen.

- Har problemer med å konsentrere seg og huske ting.

- Snakker om eller skriver ting som ikke gir noen mening.

- Får panikk, er ekstremt engstelig, merkbart deprimert eller har selvmordstanker. (Kontakt hjelp umiddelbart hvis selvmordstanker oppstår!)

- Mister variasjon i humøret.

- Mangler uttrykk for følelser.

- Har markerte svingninger i humøret.

- Har upassende følelsesmessige reaksjoner i forhold til alder.

- Hører stemmer som ingen andre kan høre.

- Tror, uten grunn, at andre lager komplott mot, spionerer mot eller følger etter en.

- Tror at en blir skadet, eller påvirket, til å gjøre ting mot ens vilje, av fjernsyn, djevelen osv.

- Tror at en har spesielle evner.

- Tror at tankene blir påvirket eller ag en kan påvirke tankene til andre.

 

 

Del gjerne dette innlegget for at flest mulig får se den. Åpenhet er viktig for å skape forståelse, og for at de som sliter skal slippe å være alene. Alle fortjener et godt liv!

 

For å finne ressurser til hjelp, eller råd om psykisk helse, besøk siden Sammen Om Psykisk Helse

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anne-Cathrine

Anne-Cathrine

23, Rauma

Psykisk helse & livet. Kontakt: ac.blogg@live.no

Norske blogger

Kategorier

Arkiv